View on TV

Ak fotoaparát a TV prijímač nie sú pripojené pomocou kábla HDMI, zábery môžete zobrazovať prostredníctvom TV prijímača s možnosťou pripojenia k sieti po ich prenesení z fotoaparátu. TV prijímač môže byť v závislosti od modelu potrebné nastaviť vopred. Podrobnosti nájdete v návode na používanie TV prijímača.
  1. MENU 1 [View on TV] požadované zariadenie, ktoré sa má pripojiť

  1. Ak chcete prezerať zábery vo forme prezentácie, stlačte tlačidlo .

  • Ak chcete prezerať zábery manuálne, stláčajte tlačidlá /.

  • Ak chcete zmeniť zariadenie, ktoré sa má pripojiť, stlačením tlačidla vyberte položku [Device list] a stlačte tlačidlo .

Nastavenie prezentácie

Nastavenia prezentácie môžete zmeniť stlačením tlačidla .

Playback Selection
Slúži na výber skupiny záberov, ktoré sa majú zobraziť.
Výber možnosti [All] alebo [All in Folder].
Interval
Výber možnosti [Short] alebo [Long].
Effects*
Výber možnosti [On] alebo [Off].

* Tieto nastavenia sú účinné len pre TV prijímač BRAVIA, ktorý je s týmito funkciami kompatibilný.
Poznámky
  • Túto funkciu môžete používať na TV prijímači, ktorý podporuje vykresľovanie DLNA.

  • Zábery možno prezerať prostredníctvom TV prijímača s funkciou Wi-Fi Direct alebo TV prijímača s možnosťou pripojenia k sieti (vrátane káblovej televízie).

  • Ak prepájate TV prijímač a fotoaparát a nepoužijete funkciu Wi-Fi Direct, najprv musíte vo fotoaparáte zaregistrovať prístupový bod.

  • Zobrazenie záberov prostredníctvom TV prijímača môže istý čas trvať.

  • Videozáznamy nie je možné zobraziť na TV prijímači použitím pripojenia Wi-Fi. Použite kábel HDMI (predáva sa osobitne).


Súvisiaca téma