Picture Effect

Táto funkcia umožňuje vyretušovať zaznamenaný záber tak, že bude vyzerať ako akvarel alebo ilustrácia, a uložiť záber ako nový súbor.
Pôvodný záber sa uchová.
  1. MENU 2 [Picture Effect] požadovaný režim


(Watercolor)
K záberom sa pridá efekt rozpitia atramentu a efekt gradácie tak, ako keby boli namaľované pomocou vodových farieb.
(Illustration)
K záberom sa pridajú efekty podobné ilustrácii zvýraznením obrysov.

Poznámky
  • Funkciu [Picture Effect] nie je možné použiť pre nasledujúce zábery:

  • Panoramatické zábery

  • Videozáznamy