Volume Settings

Táto funkcia slúži na nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov v ôsmych krokoch.
  1. MENU 2 [Volume Settings] požadovaná hodnota

Nastavenie hlasitosti počas prehrávania
Obrazovka [Volume Settings] sa zobrazí po stlačení spodného tlačidla na otočnom ovládači počas prehrávania videozáznamov.
Hlasitosť môžete nastaviť počas počúvania daného zvuku.