Playback Display

Táto funkcia slúži na výber orientácie počas prehrávania statických záberov nasnímaných na výšku.
  1. MENU 2 [Playback Display] požadovaný režim


Auto Rotate
Záber sa zobrazí v orientácii na výšku.

Manual Rotate
Záber sa zobrazí v orientácii na šírku.