Format

Táto funkcia slúži na formátovanie pamäťovej karty.
Keď používate pamäťovú kartu v tomto fotoaparáte prvýkrát, odporúča sa naformátovať ju pomocou tohto fotoaparátu, aby sa ešte pred snímaním zaistila stabilná činnosť pamäťovej karty. Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje na pamäťovej karte a ich obnovenie už nebude možné. Dôležité údaje uložte do počítača, atď.
  1. MENU 1 [Format] [Enter]

Poznámky
  • Formátovaním sa natrvalo vymažú všetky údaje vrátane chránených záberov.