Select REC Folder

Táto funkcia umožňuje zmeniť priečinok na pamäťovej karte, ktorý sa momentálne používa na ukladanie obrazových záznamov.
  1. MENU 1 [Select REC Folder]

  1. Vyberte priečinok pomocou tlačidla / na otočnom ovládači.

  1. Stlačte tlačidlo

Poznámky
  • Priečinok s číslom, ktoré má len „MSDCF“ alebo „ANV01“ ako záznamový priečinok nie je možné vybrať.

  • Zaznamenané zábery nie je možné presunúť do iného priečinka.