New Folder

Pomocou tejto funkcie možno vytvoriť priečinok na pamäťovej karte na ukladanie obrazových záznamov.
Zábery sa zaznamenávajú do novovytvoreného priečinka, pokiaľ nevytvoríte iný priečinok alebo nevyberiete iný záznamový priečinok.
  1. MENU 1 [New Folder]

Poznámka k priečinkom
Po vytvorení nového priečinka môžete zmeniť cieľový priečinok na ukladanie záberov. [Detaily]
Poznámky
  • Keď do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala v inom zariadení, a začnete snímať zábery, môže sa automaticky vytvoriť nový priečinok.

  • Do jedného priečinka je možné uložiť až 4 000 záberov. Po zaplnení kapacity priečinka sa automaticky vytvorí nový priečinok.