Recover Image DB

Ak sa zistia inkonzistencie v obrazovom databázovom súbore spôsobené spracovaním súborov v počítačoch, zábery na pamäťovej karte sa v tejto forme neprehrajú. Ak k tomu dôjde, fotoaparát súbor opraví.
  1. MENU 1 [Recover Image DB] [Enter]

Zobrazí sa obrazovka [Recover Image DB] a fotoaparát opraví súbor.
Počkajte, kým sa oprava nedokončí.
Poznámky
  • Používajte dostatočne nabitú batériu. Nedostatočne nabitá batéria počas opravy môže spôsobiť poškodenie údajov.