Display Card Space

Táto funkcia slúži na zobrazenie ostávajúceho času záznamu videozáznamov na pamäťovej karte. Zobrazí sa aj počet statických záberov, ktoré možno zaznamenať.
  1. MENU 1 [Display Card Space]