Date/Time Setup

Táto funkcia slúži na opätovné nastavenie dátumu a času.
  1. MENU 1 [Date/Time Setup]

  1. Stlačením tlačidla / alebo otočením otočného ovládača vyberte požadovanú položku a pomocou tlačidla / nastavte číselnú hodnotu.

  1. [Enter]


Daylight Svg.:
Na nastavenie letného času môžete vybrať možnosti ON/OFF.
Date Format:
Slúži na výber formátu zobrazenia dátumu a času.