Area Setting

Táto funkcia slúži na nastavenie miestneho času zvolenej oblasti.
  1. MENU 1 [Area Setting]

  1. Stlačením tlačidla / na otočnom ovládači alebo otočením otočného ovládača vyberte požadovanú oblasť a potom pomocou tlačidla / vyberte letný čas.

  1. Stlačte [Enter].