Mode Dial Guide

Táto funkcia slúži na nastavenie zobrazenia sprievodcu voliča režimov (opis jednotlivých režimov snímania).
  1. MENU 1 [Mode Dial Guide] požadovaný režim


On
Nastavenie toho, či sa má zobraziť [Mode Dial Guide].

Off