LCD Brightness

Jas displeja možno automaticky prispôsobiť okolitým svetelným podmienkam pomocou svetelného snímača. Jas displeja možno nastaviť manuálne.
  1. MENU 1 [LCD Brightness] požadovaný režim


Auto
Jas sa nastaví automaticky.

Manual
Umožňuje nastaviť jas v rozsahu -2 až +2.

Sunny Weather
Jas sa nastaví automaticky podľa podmienok snímania v exteriéri.

Poznámky
  • Ak je táto položka nastavená na možnosť [Auto], nezakrývajte svetelný snímač rukou ani ničím iným. [Detaily]