Viewfinder Bright.

Táto funkcia slúži na nastavenie jasu elektronického hľadáčika pri použití elektronického hľadáčika (predáva sa osobitne).
  1. MENU 1 [Viewfinder Bright.] požadovaný režim


Auto
Jas sa nastaví automaticky.

Manual
Umožňuje nastaviť jas v rozsahu -1 až +1.