Power Save

Vďaka tejto funkcii možno šetriť energiu batérie automatickým skorším vypnutím fotoaparátu po určitom čase nečinnosti.
  1. MENU 1 [Power Save] požadovaný režimMax
Položka [Power Saving Start Time] je nastavená na možnosť [1 Min].
Ak sa fotoaparát istú dobu nepoužíva, displej stmavne.
Standard
Nastavenie položky [Power Saving Start Time] je účinné.