Power Saving Start Time

Táto funkcia umožňuje nastaviť dobu, ktorá uplynie do automatického vypnutia fotoaparátu.
Ak sa fotoaparát určitý čas nepoužíva, pričom je zapnutý a napájaný batériou, fotoaparát sa automaticky vypne, aby sa nevybíjala batéria (funkcia automatického vypnutia fotoaparátu).
  1. MENU 1 [Power Saving Start Time] požadovaný režim30 Min
Fotoaparát sa vypne po nastavenom čase.

5 Min
2 Min

1 Min

Poznámky
  • Fotoaparát neprejde do režimu automatického vypnutia za nasledujúcich podmienok: počas prezentácie, počas snímania videozáznamov alebo pri pripojení fotoaparátu k počítaču.