PAL/NTSC Selector (len pre modely kompatibilné s formátom 1080 50i)

Táto funkcia umožňuje prehrávať videozáznamy nasnímané fotoaparátom na TV prijímači so systémom PAL/NTSC.
  1. MENU 1 [PAL/NTSC Selector] požadovaný režim


PAL
Prehrajú sa videozáznamy nasnímané fotoaparátom na TV prijímači so systémom PAL.

NTSC
Prehrajú sa videozáznamy nasnímané fotoaparátom na TV prijímači so systémom NTSC.

Poznámky
  • Táto funkcia je určená len pre zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i. Nie je určená len pre zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i. Zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i majú na spodnej strane značku „50i“.

  • Ak vložíte pamäťovú kartu naformátovanú v systéme PAL, zobrazí sa hlásenie s pokynom na opätovné formátovanie karty. Ak snímate pomocou systému NTSC, znova naformátujte pamäťovú kartu alebo použite inú pamäťovú kartu.

  • Ak je vybraný režim NTSC, hlásenie „Running on NTSC.“ sa zobrazí na úvodnej obrazovke pri každom zapnutí fotoaparátu.