HDMI Resolution

Ak fotoaparát pripojíte k TV prijímaču s vysokým rozlíšením (HD) s konektormi HDMI pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne), môžete vybrať rozlíšenie HDMI výstupných záberov na TV.
  1. MENU 2 [HDMI Resolution] požadovaný režim


Auto
Fotoaparát automaticky rozpozná HD TV prijímač a nastaví výstupné rozlíšenie.

1080p
Výstupné signály v HD kvalite obrazu (1080p).

1080i
Výstupné signály v HD kvalite obrazu (1080i).

Poznámky
  • Ak nie je možné prostredníctvom nastavenia [Auto] správne zobraziť obrazovku, v závislosti od pripojeného TV prijímača vyberte možnosť [1080p] alebo [1080i].