CTRL FOR HDMI

Toto nastavenie umožňuje ovládať fotoaparát diaľkovým ovládačom (TV prijímača), ktorý je pripojený k TV prijímaču s funkciou „BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).
  1. MENU 2 [CTRL FOR HDMI] požadovaný režim


On
Nastavenie, či sa má fotoaparát ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

Off

Poznámky
  • Fotoaparát môžete ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača pripojením fotoaparátu k TV prijímaču kompatibilnému s funkciou „BRAVIA“ Sync.

Súvisiaca téma