USB Connection

Táto funkcia slúži na nastavenie spôsobu vytvorenia pripojenia USB pri pripájaní fotoaparátu k počítaču.
  1. MENU 2 [USB Connection] požadovaný režim


Auto
V závislosti od počítača alebo iných zariadení USB, ktoré pripojíte k fotoaparátu, sa režim pripojenia automaticky vyberie z možností [MTP] alebo [Mass Storage].
Keď používate systém Windows 7 alebo Windows 8, vyberie sa možnosť [MTP], pričom získate prístup k špecifickým funkciám.

Mass Storage
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného úložného zariadenia medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným zariadením USB.

MTP
Vytvorí sa prepojenie MTP medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným zariadením USB.
Keď používate systém Windows 7 alebo Windows 8, vyberie sa možnosť [MTP], pričom získate prístup k špecifickým funkciám.
Keď používate iné operačné systémy (Vista/XP, Mac OS X), zobrazí sa sprievodca AutoPlay Wizard a statické zábery v záznamovom priečinku vo fotoaparáte sa prenesú do počítača.

Poznámky
  • Ak sa po pripojení fotoaparátu k počítaču s operačným systémom Windows 7 alebo Windows 8 nezobrazí obrazovka Device Stage*, nastavte položku [USB Connection] na možnosť [Auto].

* Device Stage je obrazovka ponuky na správu pripojených zariadení, akým je napríklad fotoaparát. (Funkcia systému Windows 7 alebo Windows 8)