USB LUN Setting

Toto nastavenie slúži na obmedzenie funkcie pripojenia USB a zlepšenie kompatibility.
  1. MENU 2 [USB LUN Setting] požadovaný režim


Multi
Nastavenie na možnosť [Multi] za normálnych podmienok.

Single
Ak pripojenie USB prostredníctvom nastavenia [Multi] zlyhá, nastavte na možnosť [Single].