USB Power Supply

Táto funkcia slúži na nastavenie toho, či sa má použiť funkcia [USB Power Supply], keď je fotoaparát pripojený k počítaču alebo k zariadeniu USB pomocou kábla micro USB.
  1. MENU 2 [USB Power Supply] požadovaný režim


On
Keď je vytvorené pripojenie USB, funkcia [USB Power Supply] sa používa.

Off
Keď je vytvorené pripojenie USB, funkcia [USB Power Supply] sa nepoužíva.