Audio signals

Táto funkcia slúži na zapnutie alebo vypnutie zvuku fotoaparátu vydávaného počas jeho používania.
  1. MENU 2 [Audio signals] požadovaný režim


On
Zapne sa pípanie alebo zvuk spúšte, keď stlačíte spúšť do polovice za účelom zaostrenia alebo keď spúšť stlačíte za účelom snímania.

Off
Pípnutie/zvuk spúšte sa vypne.