SSID/PW Reset

Fotoaparát zdieľa informácie o pripojení pre funkciu [Send to Smartphone] a [Ctrl with Smartphone] so zariadením, ktoré má povolenie na pripojenie. Ak chcete zmeniť zariadenie, ktoré má povolenie na pripojenie k fotoaparátu, vynulujte informácie o pripojení na základe nasledujúcich krokov.
  1. MENU 3 [SSID/PW Reset] [OK]

Poznámky
  • Po vynulovaní informácií o pripojení je potrebné nastaviť telefón smartphone.

Súvisiaca téma