Airplane Mode

Keď nastúpite do lietadla, môžete nastaviť možnosť vypnutia všetkých nastavení využívajúcich funkcie súvisiace s rozhraním Wi-Fi. Ak nastavíte funkciu [Airplane Mode] na možnosť [On], na displeji sa zobrazí značka lietadla.
  1. MENU 4 [Airplane Mode] požadovaný režim