Version

Táto funkcia umožňuje zobraziť verziu softvéru nainštalovaného v tomto fotoaparáte.
  1. MENU 4 [Version]