Drop Sensor

Táto funkcia slúži na nastavenie použitia ochrannej funkcie pri páde fotoaparátu.
  1. MENU 4 [Drop Sensor] požadovaný režim


On
Nastavenie toho, či sa má aktivovať funkcia [Drop Sensor].

Off

Poznámky
  • V závislosti od spôsobu používania fotoaparátu možno funkciu [Drop Sensor] aktivovať aj vtedy, ak fotoaparát nespadne.