Demo Mode

Ak fotoaparát napájate pomocou napájacieho adaptéra AC-UD10 (predáva sa osobitne) alebo AC-UD11 (predáva sa osobitne), môžete nastaviť, či sa má použiť ukážka prehrávania videozáznamu. Ak zobrazenie ukážky nie je potrebné, nastavte funkciu na možnosť [Off].
  1. MENU 4 [Demo Mode] požadovaný režimOn
Ukážka videozáznamu sa spustí automaticky, keď sa v zobrazení informácií o snímaní nevykoná žiadna operácia približne jednu minútu.
Dostupné pre chránené videozáznamy vo formáte AVCHD. Ochrana videozáznamu vo formáte AVCHD s najstarším dátumom a časom snímania.
Off
Ukážka sa nespustí.