Initialize

Táto funkcia umožňuje inicializovať nastavenia na predvolené hodnoty nastavenia.
Zábery sa zachovajú aj po spustení tejto funkcie.
  1. MENU 4 [Initialize] požadovaný režim [OK]


Reset Default
Všetky nastavenia sa obnovia na predvolené hodnoty.
Rec mode reset
Na predvolené hodnoty sa obnovia len hlavné nastavenia snímania.
Custom reset
Na predvolené hodnoty sa obnovia len vlastné nastavenia.
Reset Network Settings
Obnovia sa všetky nastavenia siete.

Poznámky
  • Počas inicializácie nevyberajte batériu.