Prezeranie záberov na HD TV prijímači pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne)

Pripojte fotoaparát k HD TV prijímaču s vysokým rozlíšením, ktorý má konektor HDMI, pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).
 1. Vypnite fotoaparát aj TV prijímač.

 1. Prepojte konektor HDMI fotoaparátu (A) a konektor HDMI TV prijímača (B) pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne) (C).

 1. Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.

 1. Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zapnite fotoaparát.

Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Pomocou otočného ovládača vyberte požadovaný záber.
„PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „PhotoTV HD“.
Po pripojení TV prijímača Sony kompatibilného so štandardom „PhotoTV HD“ pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne) si môžete v pohodlí vychutnávať úchvatnú kvalitu Full HD.
 • Štandard „PhotoTV HD“ poskytuje veľmi detailné fotografické zobrazenie jemných textúr a farieb.

 • Keď je fotoaparát pripojený k TV prijímaču Sony kompatibilnému s režimom Video A pomocou kábla HDMI, TV prijímač sa automaticky nastaví na kvalitu obrazu vhodnú pre statické zábery. Ak je TV prijímač nastavený na režim videa, nastaví sa kvalita obrazu vhodná pre videozáznamy.

 • Ak prehrávate videozáznam vo formáte AVCHD, odporúča sa nastaviť položku [Still/Movie Select] na možnosť [AVCHD View].

 • Podrobnosti nájdete v návode na používanie TV prijímača.

Poznámky
 • Zábery nasnímané vo veľkosti [VGA] nie je možné prehrávať v rozlíšení HD.

 • Neprepájajte fotoaparát a pripájané zariadenie prostredníctvom výstupných konektorov. Po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču prostredníctvom výstupných konektorov sa nebude reprodukovať obraz ani zvuk. Takéto pripojenie môže tiež spôsobiť problémy fotoaparátu a/alebo pripojeného zariadenia.

 • Môže sa stať, že fotoaparát nebude s niektorými typmi HD TV prijímačov fungovať správne. Na HD TV prijímači sa napríklad, nemusí dať prehrať video alebo zvuk.

 • Odporúča sa použiť autorizovaný kábel s logom HDMI alebo kábel Sony HDMI.

 • Použite konektor micro HDMI na jednom konci (pre fotoaparát) a konektor vhodný na pripojenie k vášmu TV prijímaču na druhom konci. Obrazové záznamy nie je možné prezerať na TV prijímači, ktorý nemá konektor HDMI.

 • Zaznamenávanie sa môže po uplynutí istého času automaticky zastaviť, aby sa chránil fotoaparát, ak snímate videozáznamy s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).

 • Pri zasúvaní kábla HDMI do fotoaparátu úplne otvorte kryt HDMI.

 • Na displeji fotoaparátu sa nič nezobrazí.