Prezeranie záberov na TV prijímači kompatibilnom s funkciou „BRAVIA“ Sync

Pri použití TV prijímača s podporou funkcie „BRAVIA“ Sync (kompatibilnú s funkciou SYNC MENU) môžete po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne) ovládať funkcie prehrávania fotoaparátu pomocou diaľkového ovládača dodaného s TV prijímačom.
  1. Prepojte konektor HDMI fotoaparátu (A) a konektor HDMI TV prijímača (B) pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne) (C).

  1. Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.

  1. Stlačením tlačidla (Prehrávanie) na fotoaparáte zapnite fotoaparát.

  1. MENU 2 [CTRL FOR HDMI] [On]

  1. Vyberte požadovaný režim stlačením tlačidla SYNC MENU na diaľkovom ovládači TV prijímača.

Poznámky
  • Počas pripojenia fotoaparátu k TV prijímaču pomocou kábla HDMI sú použiteľné funkcie obmedzené.

  • Fotoaparát môžete obsluhovať pomocou diaľkového ovládača vášho TV prijímača pripojením fotoaparátu k TV prijímaču kompatibilnému s funkciou „BRAVIA“ Sync. Podrobnosti nájdete v návode na používanie TV prijímača.

  • Ak fotoaparát reaguje nežiaducim spôsobom na obsluhu pomocou diaľkového ovládača TV prijímača, napríklad v prípade pripojenia prostredníctvom HDMI k TV prijímaču od iného výrobcu, stlačte MENU 2 [CTRL FOR HDMI] [Off].

  • Pri zasúvaní kábla HDMI do fotoaparátu úplne otvorte kryt HDMI.

  • Na displeji fotoaparátu sa nič nezobrazí.