Odporúčané počítačové prostredie

Pri použití programov „PlayMemories Home“ (Windows), „Wireless Auto Import“ (Windows/Mac) a „Image Data Converter“ (Windows/Mac) a pri importovaní záberov prostredníctvom pripojenia USB sa odporúča nasledujúce počítačové prostredie.

Windows


OS (predinštalovaný)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7 SP1/ Windows 8
Používanie softvéru „PlayMemories Home“
Procesor
Intel Pentium III 800 MHz alebo výkonnejší (na prehrávanie a úpravu videozáznamov vo vysokom rozlíšení: Intel Core Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší (na spracúvanie videozáznamov vo formáte AVC HD (FX/FH) je potrebný 2,26 GHz procesor Intel Core 2 Duo alebo výkonnejší a na spracovanie videozáznamov vo formáte AVC HD (PS) je potrebný 2,40 GHz procesor Intel Core 2 Duo alebo výkonnejší.))
Pamäť
Windows XP: 512 MB alebo viac (odporúča sa pamäť s veľkosťou 1 GB alebo väčšou.)
Windows Vista / Windows 7 / Windows 8: 1 GB alebo viac
Pevný disk (miesto na disku potrebné na inštaláciu)
Približne 500 MB
Zobrazenie
1 024 bodov × 768 bodov alebo viac
Používanie softvéru „Image Data Converter“
Procesor
Pentium 4 alebo výkonnejší
Pamäť
1 GB alebo väčšia
Zobrazenie
1 024 bodov × 768 bodov alebo viac

*1 64-bitové vydania a vydanie Starter (Edition) nie sú podporované.
Na vytvorenie disku je potrebný softvér Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 alebo novší.
*2 Vydanie Starter (Edition) nie je podporované.

Mac


OS (predinštalovaný)
Pripojenie USB: Mac OS X v10.3 až v10.8
Wireless Auto Import: Mac OS X v10.5 – v10.7
„Image Data Converter“: Mac OS X v10.5, v10.6 (Snow Leopard), v10.7 (Lion), v10.8 (Mountain Lion)
Používanie softvéru „Image Data Converter“
Procesor: Intel processor (Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo atď.)
Pamäť: Odporúča sa pamäť s veľkosťou 1 GB alebo väčšou
Displej: 1 024 bodov × 768 bodov alebo viac

Poznámky
  • Fungovanie nie je zaistené v prostredí s inováciou operačných systémov popísaných vyššie ani v prostredí s viacerými operačnými systémami.

  • Ak sú pripojené dve alebo viac zariadení USB k jednému počítaču súčasne, niektoré z pripojených zariadení, vrátane tohto fotoaparátu, nemusí byť v závislosti od typu použitých zariadení USB funkčné.

  • Pripojenie fotoaparátu prostredníctvom rozhrania USB, ktoré je kompatibilné s rozhraním Hi-Speed USB (USB 2.0), umožňuje pokročilý prenos (vysokorýchlostný prenos), pretože fotoaparát je kompatibilný s rozhraním Hi-Speed USB (USB 2.0).

  • Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa po obnovení systému z režimu odstavenia alebo spánku nemusí ihneď obnoviť.