„PlayMemories Home“ (Windows)

Nižšie sú uvedené príklady funkcií dostupných pri použití softvéru „PlayMemories Home“.
  • Softvér „PlayMemories Home“ umožňuje importovať zábery nasnímané fotoaparátom do počítača za účelom zobrazenia. Vytvorte prepojenie USB medzi fotoaparátom a vaším počítačom a kliknite na tlačidlo [Import].

  • Zábery uložené v počítači možno zobraziť v zobrazení kalendára podľa dátumu nasnímania.

  • Zábery možno ukladať a vytlačiť s dátumom.

  • Statické zábery môžete upravovať, napríklad zmeniť ich veľkosť (Resize) a orezať (Trimming).

  • Môžete vykonávať korekciu statických záberov a meniť dátum a čas ich nasnímania.

  • Disky Blu-ray, disky AVCHD a disky DVD-Video možno vytvárať z videozáznamov vo formáte AVCHD importovaných do počítača.

  • Zábery môžete odovzdať do sieťovej služby. (Vyžaduje sa prostredie s pripojením na internet.)

  • Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente (PlayMemories Home Help Guide).

Poznámky
  • Systém Mac nepodporuje program „PlayMemories Home“. Na prehliadanie záberov použite aplikáciu, ktorá je súčasťou systému Mac.