Inštalácia programu „PlayMemories Home“ (Windows)

 1. Pomocou internetového prehľadávača v počítači prejdite na nasledujúcu adresu URL a potom kliknite na tlačidlá [Install] [Run].

 • Ak už bol program „PMB (Picture Motion Browser)“ vo vašom počítači nainštalovaný, program „PlayMemories Home“ ho prepíše a nainštaluje sa. Aj keď sa niektoré funkcie programu „PlayMemories Home“ líšia od funkcií programu „PMB“, používajte program „PlayMemories Home“.

 1. Dokončite inštaláciu podľa zobrazených pokynov.

 • Keď sa zobrazí hlásenie s pokynom na pripojenie fotoaparátu k počítaču, zapnite napájanie a pripojte ho pomocou dodaného kábla micro USB (dodáva sa) (A).

A: Do konektora USB na počítači
B: Do viacúčelového konektora
 • Podrobnosti o programe „PlayMemories Home“ nájdete v pomocníkovi (PlayMemories Home Help Guide) alebo na nasledujúcej stránke podpory programu PlayMemories Home (len v angličtine):
  http://www.sony.co.jp/pmh-se/

Poznámky
 • Prihláste sa ako správca.

 • Je možné, že bude potrebné reštartovať počítač. Keď sa zobrazí výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač podľa zobrazených pokynov.

 • V závislosti od prostredia systému vášho počítača sa môže nainštalovať rozhranie DirectX.

 • Systém Mac nepodporuje program „PlayMemories Home“. Na prehliadanie záberov použite aplikáciu, ktorá je súčasťou systému Mac.

 • Ak už bol program „PlayMemories Home“ vo vašom počítači nainštalovaný, pripojte fotoaparát k počítaču a zaregistrujte ho v programe „PlayMemories Home“. Aktivujú sa dostupné funkcie.

Spustenie programu „PlayMemories Home“ (Windows)

 1. Dvakrát kliknite na ikonu (PlayMemories Home) na pracovnej ploche počítača.

 • Ak chcete spustiť program „PlayMemories Home“ z ponuky Štart, vyberte [Start] [All Programs] (PlayMemories Home).

 • V systéme Windows 8 vyberte ikonu [PlayMemories Home] na úvodnej obrazovke.

Prístup k dokumentu „PlayMemories Home Help Guide“ (Windows)

 1. Dvakrát kliknite na ikonu (PlayMemories Home Help Guide) na pracovnej ploche počítača.

 • Ak chcete otvoriť dokument „PlayMemories Home Help Guide“ z ponuky Štart, vyberte [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] [PlayMemories Home Help Guide].

 • Windows 8: vyberte položku [PlayMemories Home Help Guide] z pomocníka [Help] programu [PlayMemories Home].