Softvér pre počítače Mac

Podrobnosti o softvéri určenom pre počítače Mac nájdete na nasledujúcej webovej adrese:

„Wireless Auto Import“

Pred uložením do počítača Mac musí byť nainštalovaný softvér „Wireless Auto Import“. Prevezmite program z webovej adresy uvedenej vyššie a nainštalujte ho do svojho počítača. Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi programu „Wireless Auto Import“.
Poznámka
  • Dostupný softvér sa mení v závislosti od danej oblasti.


Súvisiaca téma