„Image Data Converter“

Nižšie sú uvedené príklady funkcií dostupných pri použití softvéru „Image Data Converter“.
  • Zábery vo formáte RAW môžete upravovať pomocou rôznych funkcií úprav, napríklad krivky odtieňa a ostrosti.

  • Zábery môžete upravovať pomocou funkcie vyváženia bielej farby, hodnoty clony a funkcie kreatívneho štýlu.

  • Zobrazené a uložené statické zábery môžete ukladať do počítača.
    K dispozícii sú dva spôsoby ukladania záberov vo formáte RAW: uloženie a zachovanie záberu ako údajov RAW alebo uloženie vo formáte súborov na všeobecné použitie.

  • Môžete zobrazovať a porovnávať zábery vo formáte RAW/JPEG nasnímané týmto fotoaparátom.

  • Môžete hodnotiť zábery na päťstupňovej stupnici.

  • Môžete nastaviť farebnú značku.