Inštalácia programu „Image Data Converter“ (Windows / Mac)

  1. Prevezmite program z nasledujúcej webovej adresy a nainštalujte ho do svojho počítača.

Poznámky
  • Prihláste sa ako správca.

Zobrazenie sprievodcu „Image Data Converter Guide“

  1. Windows:

Kliknite na položky [Start] [All Programs] [Image Data Converter] [Help] [Image Data Converter Ver.4]
Pre systém Windows 8: spustite softvér „Image Data Converter Ver.4“ Na paneli s ponukami postupne vyberte položky „Help“ „Image Data Converter Guide“.

Mac:
Spustite softvér [Applications] [Image Data Converter] [Image Data Converter Ver.4] Na paneli s ponukami postupne vyberte položky „Help“ „Image Data Converter Guide“.