Pripojenie fotoaparátu k počítaču

  1. Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla micro USB (dodáva sa) (A).

  • Ak je funkcia [USB Power Supply] nastavená na možnosť [On], po pripojení fotoaparátu k počítaču pomocou kábla micro USB sa z počítača spustí napájanie. ([On] je predvolené nastavenie.)

Súvisiaca téma