Importovanie záberov do počítača

Program „PlayMemories Home“ umožňuje jednoduché importovanie záberov.
Podrobné informácie o funkciách programu „PlayMemories Home“ nájdete v dokumente „PlayMemories Home Help Guide“.

Importovanie záberov do počítača so systémom Windows bez použitia programu „PlayMemories Home“

Keď sa po pripojení fotoaparátu k počítaču prostredníctvom rozhrania USB zobrazí sprievodca AutoPlay Wizard, kliknite na položky [Open folder to view files] [OK] [DCIM] alebo [MP_ROOT] skopírujte požadované zábery do počítača.
  • Ak sa obrazovka Device Stage zobrazí v systéme Windows 7 alebo Windows 8, dvakrát kliknite na položku [Browse Files] ikona média priečinok so záberom, ktorý chcete importovať.

Importovanie záberov do počítača Mac

Fotoaparát pripojte k počítaču Mac. Dvakrát kliknite na novorozpoznanú ikonu na pracovnej ploche počítača priečinok so záberom, ktorý chcete importovať. Potom presuňte myšou obrazový súbor na ikonu pevného disku.
Poznámky
  • Program „PlayMemories Home“ použite na úkony, ako je napríklad importovanie videozáznamov vo formáte AVCHD do počítača (Windows).

  • Na úkony, ako je importovanie videozáznamov vo formáte AVCHD do počítača (Mac), použite softvér „iMovie“ dodaný spolu s počítačom Mac. Videozáznamy nasnímané v režime 60p/50p však nemožno importovať.

  • Ak sa na súbore alebo priečinku videozáznamu vo formáte AVCHD vo fotoaparáte vykonajú nejaké úkony z počítača počas pripojenia fotoaparátu k počítaču, môže dôjsť k poškodeniu obrazového súboru alebo sa znemožní prehrávanie. Nemažte ani nekopírujte videozáznamy vo formáte AVCHD uložené na pamäťovej karte fotoaparátu z počítača. Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za výsledok úkonov takéhoto typu.