Tlač statických záberov

Pomocou nasledujúcich metód môžete vytlačiť statické zábery.
 • Priama tlač s použitím tlačiarne, ktorá podporuje váš typ pamäťovej karty.
  Bližšie informácie nájdete v návode na používanie dodanom s tlačiarňou.

 • Tlač pomocou počítača
  Zábery môžete importovať do počítača pomocou programu „PlayMemories Home“ a potom ich môžete vytlačiť. Zábery možno vytlačiť s dátumom.
  Podrobnosti nájdete v dokumente „PlayMemories Home Help Guide“.

 • Tlač vo fotozberni
  Pamäťovú kartu môžete priniesť do fotozberne. Ak fotozberňa podporuje tlačové služby v súlade s funkciou DPOF, môžete najskôr označiť zábery značkou (Objednávka tlače) v režime prehrávania, aby ste ich nemuseli znovu vyberať pri tlači vo fotozberni. Svoje obrazové údaje vždy skopírujte (zálohujte) predtým, ako ich vezmete do fotozberne.

Poznámky
 • Pri tlači statických záberov nasnímaných v režime [16:9] môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov.

 • Možnosť tlače panoramatických záberov závisí od tlačiarne.