Ak máte problémy

Ak máte problémy s fotoaparátom, skúste problém odstrániť nasledujúcimi spôsobmi.
  1. Prečítajte si jednotlivé položky v časti „Riešenie problémov“ a potom skontrolujte svoj fotoaparát.

  • Ak sa na displeji zobrazí kód, ako napríklad „C/E::“, pozrite si časť „Samodiagnostické zobrazenie“.

  1. Vyberte batériu, počkajte približne jednu minútu, potom batériu znovu vložte a nakoniec zapnite napájanie.

  1. Inicializujte nastavenia. [Detaily]

  1. Obráťte sa na obchodného zástupcu alebo na miestne autorizované servisné stredisko.

  • Ďalšie informácie o tomto výrobku a odpovede na časté otázky nájdete na našej webovej lokalite v sekcii Podpora zákazníkom.
    http://www.sony.net/