Snímanie statických záberov a videozáznamov

Nie je možné zaznamenať zábery.
 • Skontrolujte dostupnú kapacitu pamäťovej karty. Ak je plná, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

 • Vymeňte pamäťovú kartu.

 • Počas nabíjania blesku nie je možné snímať zábery.

 • Pri snímaní videozáznamov sa odporúča, použiť nasledujúce pamäťové karty:

 • „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick XC-HG Duo“ alebo „Memory Stick Micro“ (Mark2)

 • Pamäťová karta SD, pamäťová karta SDHC, pamäťová karta SDXC, pamäťová karta microSD, pamäťová karta microSDHC alebo pamäťová karta microSDXC (trieda 4 alebo rýchlejšia)

Funkcia snímania úsmevu (Smile Shutter) nefunguje.
 • Ak sa nerozpozná usmiata tvár, nenasníma sa žiadny záber. [Detaily]

Funkcia zabraňujúca rozmazaniu záberu nefunguje.
 • Funkcia zabraňujúca rozmazaniu záberu nemusí fungovať správne pri snímaní nočných scén.

 • Scény nasnímajte po stlačení spúšte do polovice.

Snímanie trvá dlhý čas.
 • Snímate v režime RAW. Keďže údajové súbory RAW sú veľké, snímanie v režime RAW môže istý čas trvať.

 • Záber sa spracúva pomocou funkcie Auto HDR. [Detaily]

Záber sa nedá zaostriť.
 • Objekt je príliš blízko. Pri snímaní umiestnite objektív od objektu ďalej, než je najkratšia vzdialenosť snímania (približne 5 cm (W)/55 cm (T) od objektívu).

 • Pri snímaní statických záberov je pre položku [Scene Selection] vybraný režim (Sports Action), (Landscape), (Night Scene) alebo (Fireworks).

Funkcia priblíženia nefunguje.
 • Pri snímaní v režime [Sweep Panorama] nie je možné používať optické priblíženie.

 • Funkcie priblíženia iné ako funkcia optického priblíženia nie je možné používať v nasledujúcich situáciách:

 • Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu.

 • Položka [Drive Mode] je nastavená na možnosť [Self-portrait].

 • Položka [Quality] je nastavená na možnosť [RAW] alebo [RAW & JPEG].

Blesk nefunguje.
 • Blesk nie je možné používať v nasledujúcich situáciách:

 • Položka [Drive Mode] je nastavená na možnosť [Self-timer(Cont)] alebo [Bracket: Cont.]. [Detaily]

 • Pre položku [Scene Selection] je vybraný režim (Anti Motion Blur), (Night Scene), (Hand-held Twilight), (Fireworks) alebo (High Sensitivity).

 • Snímanie v režime [Sweep Panorama]

 • Snímanie v režime videozáznamu.

 • Nastavte blesk na možnosť [Fill-flash], keď je režim [Scene Selection] nastavený na režim (Pet), (Gourmet), (Landscape), (Sports Action) alebo (Sunset). [Detaily]

Na záberoch nasnímaných pomocou blesku sa objavujú biele kruhové škvrny.
 • Ide o častice (prach, peľ, atď.) vo vzduchu, od ktorých sa odrazilo svetlo blesku. Nejde o poruchu. [Detaily]

Funkcia snímania blízkych objektov (Macro) nefunguje.
 • Fotoaparát automaticky nastaví zaostrenie. Stlačte a podržte spúšť do polovice. Pri snímaní blízkych objektov môže nastavenie zaostrenia nejaký čas trvať.

 • Pre položku [Scene Selection] je vybraný režim (Sports Action), (Landscape), (Night Scene) alebo (Fireworks).

Dátum a čas sa nezobrazuje na displeji.
 • Počas snímania sa dátum ani čas nezobrazuje. Zobrazujú sa len počas prehrávania.

Hodnota F a rýchlosť uzávierky blikajú.
 • Expozícia je nesprávna. Upravte nastavenie [Exposure Comp.]. [Detaily]

Farby záberu nie sú správne.
 • Upravte nastavenie [White Balance]. [Detaily]

 • Je vybraná položka [Picture Effect]. [Detaily]

 • Vykonaním príkazu [Initialize] obnovte nastavenia na predvolené hodnoty. [Detaily]

Záber je veľmi svetlý alebo tmavý.
 • Vykonaním príkazu [Initialize] obnovte nastavenia na predvolené hodnoty. [Detaily]

Na zábere sa pri prezeraní na displeji v tmavom prostredí zobrazuje šum.
 • V podmienkach slabého osvetlenia sa fotoaparát pokúša zvýšiť zreteľnosť displeja dočasným zvýšením jasu záberu. Nemá to vplyv na nasnímaný záber.

Na zábere sa vyskytuje tmavý tieň.
 • V závislosti od jasu objektu sa po zmene clony môže na zábere vyskytovať tmavý tieň. Nejde o poruchu.

Oči objektu sú červené.
 • Nastavte položku [Red Eye Reduction] na možnosť [On]. [Detaily]

 • Ak používate blesk, nasnímajte objekt z bližšej vzdialenosti, než je dosah blesku.

 • Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt.

Na displeji sa objavujú body, ktoré tam zostávajú.
 • Nejde o poruchu. Tieto body sa nezaznamenajú do záberu.

Nie je možné snímať zábery v slede za sebou.
 • Úroveň nabitia batérie je nízka. Vložte nabitú batériu.

Rovnaký záber sa nasníma viackrát.
 • Nastavte položku [Drive Mode] na možnosť [Single Shooting]. [Detaily]