Tlač

Zábery sa tlačia s orezanými obidvomi okrajmi.
  • V závislosti od tlačiarne môžu byť orezané všetky okraje záberu. Ak tlačíte záber nasnímaný vo formáte [16:9], bočný okraj záberu sa môže orezať.

  • Ak tlačíte zábery na vlastnej tlačiarni, zrušte nastavenie orezania alebo tlače bez okrajov. Kontaktujte výrobcu tlačiarne a zistite, či tlačiareň poskytuje tieto funkcie.

  • Keď si zábery necháte vytlačiť v digitálnej fotozberni, opýtajte sa obsluhy, či dokážu záber vytlačiť bez orezania oboch okrajov.

Nie je možné tlačiť zábery s dátumom.
  • Ak chcete do záberu vložiť dátum, vyberte položky MENU 5 [Write Date] [On]. Majte na pamäti, že vložený dátum, nie je možné odstrániť zo záberu.

  • Pomocou programu „PlayMemories Home“ je možné vkladať dátum do statických záberov, ktoré sa zaznamenali bez dátumu. [Detaily]