Iné

Objektív je zahmlený.
  • Skondenzovala sa vlhkosť. Vypnite fotoaparát a nechajte ho vypnutý približne hodinu pred ďalším použitím.

Fotoaparát sa zastaví s vysunutou časťou objektívu.
  • Nepokúšajte sa násilím manipulovať s objektívom, ktorý sa prestal hýbať.

  • Vložte nabitú batériu a potom znovu zapnite fotoaparát.

Fotoaparát sa vypne, pričom časť objektívu ostane vysunutá.
  • Batéria je vybitá. Vymeňte ju za nabitú batériu a potom znovu zapnite fotoaparát.

  • Nepokúšajte sa násilím manipulovať s objektívom, ktorý sa prestal hýbať.

Po dlhšom používaní sa fotoaparát zohrieva.
  • Nejde o poruchu.

Po zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka nastavenia hodín (Clock Set).
  • Vnútorná nabíjateľná záložná batéria je vybitá. Vložte nabitú batériu a fotoaparát s vypnutým napájaním odložte najmenej na 24 hodín.

Dátum alebo čas je nesprávny.
  • Položka [Area Setting] je nastavená na inú oblasť ako vaša aktuálna poloha. Zmeňte nastavenie výberom položiek MENU 1 [Area Setting].