Samodiagnostické zobrazenie

Ak sa zobrazí kód začínajúci písmenom abecedy, funkcia vlastnej diagnostiky fotoaparátu je aktívna. Posledné dve číslice (indikované ako ) sa budú líšiť v závislosti od stavu vášho fotoaparátu.
Ak sa problém nedá odstrániť ani viacnásobným vykonaním nasledujúcich opravných postupov, fotoaparát pravdepodobne vyžaduje opravu.
Obráťte sa na obchodného zástupcu alebo na miestne autorizované servisné stredisko.
C:32:
  • Vyskytol sa problém s hardvérom fotoaparátu. Vypnite a znovu zapnite napájanie.

C:13:
  • Fotoaparát nedokáže čítať alebo zapisovať údaje na pamäťovú kartu. Skúste znovu zapnúť a vypnúť fotoaparát alebo niekoľkokrát vytiahnuť a zasunúť pamäťovú kartu.

  • Je vložená neformátovaná pamäťová karta. Naformátujte pamäťovú kartu. [Detaily]

  • Vloženú pamäťovú kartu nie je možné s fotoaparátom použiť alebo sú údaje poškodené. Vložte novú pamäťovú kartu.

E:61:
E:62:
E:91:
  • Nastala chyba funkčnosti fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát a potom ho znovu zapnite. [Detaily]

E:94:
  • Pri zapisovaní alebo vymazávaní údajov sa vyskytla chyba. Vyžaduje sa oprava. Obráťte sa na obchodného zástupcu alebo na miestne autorizované servisné stredisko. Buďte pripravení uviesť všetky čísla v chybovom kóde, ktorý začína písmenom E.