Situácie, s ktorými má tento fotoaparát ťažkosti

Fotoaparát nedokáže za určitých okolností naplno využiť niektoré funkcie.
Pri snímaní za nasledujúcich podmienok zmeňte kompozíciu záberu alebo režim snímania a potom nasnímajte zábery znova.

Slabé osvetlenie

Veľmi silné osvetlenie

Rôzne úrovne jasu

Blikajúce svetlá

Objekty sú príliš blízko fotoaparátu

Veľké pohybujúce sa objekty alebo príliš rýchlo sa pohybujúce objekty

Objekty sú príliš malé alebo príliš veľké

Scény s malým kontrastom, ako je obloha alebo piesková pláž

Neustále sa meniace scény, napríklad vodopád