Informácie o vnútornej nabíjateľnej záložnej batérii

Váš fotoaparát má vnútornú nabíjateľnú batériu, ktorá zaisťuje, že nastavenia času a dátumu a ďalšie nastavenia sa uchovajú bez ohľadu na to, či je fotoaparát vypnutý alebo zapnutý.
Táto nabíjateľná batéria sa nabíja vždy počas používania fotoaparátu. Ak však používate fotoaparát len krátkodobo, batéria sa postupne vybije. Ak fotoaparát vôbec nepoužívate po dobu približne jedného mesiaca, batéria sa vybije úplne. Preto zaistite, aby bola táto nabíjateľná batéria nabitá pred použitím fotoaparátu.
Fotoaparát môžete používať aj vtedy, keď nabíjateľná batéria nie je nabitá. Nebude sa však indikovať dátum a čas.

Postup pri nabíjaní vnútornej nabíjateľnej záložnej batérie

Do fotoaparátu vložte nabitú batériu a potom nechajte fotoaparát minimálne 24 hodín s vypnutým napájaním.