Batéria

Informácie o nabíjaní batérie

 • Pred prvým použitím fotoaparátu nabite batériu (dodáva sa).

 • Batériu môžete dobíjať aj vtedy, keď nie je úplne vybitá. Okrem toto môžete tiež využiť čiastočne nabitú kapacitu batérie, aj keď nie je úplne nabitá.

 • Batériu odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10 °C až 30 °C. Batéria sa pri teplotách mimo uvedeného rozsahu nemusí dostatočne nabiť.

Efektívne používanie batérie

 • Prevádzkové vlastnosti batérie sa znižujú s nízkou okolitou teplotou. Preto je na chladných miestach prevádzková doba batérie o niečo kratšia. Na predĺženie doby používania batérie odporúčame nasledovné:

 • Odložte batériu do vrecka blízko vášho tela, aby sa zahriala a vložte ju do fotoaparátu ihneď pred začatím snímania.
  (Ak máte vo vrecku kovové predmety, ako sú napríklad kľúče, dbajte na to, aby nedošlo k skratu.)

 • Batéria sa rýchlo vybije, ak často používate blesk alebo funkciu približovania.

 • V zálohe majte náhradné batérie na dvojnásobne až trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný čas snímania. Pred samotným snímaním vykonajte skúšobné snímanie.

 • Batériu chráňte pred vodou. Nie je vodotesná.

 • Batériu nenechávajte na miestach s extrémne vysokou teplotou, napríklad v automobile alebo na priamom slnečnom svetle.

 • Ak dôjde k znečisteniu konektorov batérie, je možné, že sa fotoaparát nebude dať zapnúť alebo sa batéria nemusí nabiť úplne. V takom prípade jemne zotrite všetok prach pomocou mäkkej handričky alebo vatového tampónu tak, aby bola časť s konektormi batérie čistá.

Stav nabitia batérie

 • A Na displeji sa zobrazuje indikátor zostávajúceho stavu nabitia batérie.

A: Nabitá
B: Vybitá
 • Trvá približne 1 minútu, kým sa zobrazí správny stav nabitia batérie.

 • Indikátor stavu nabitia batérie nemusí za určitých podmienok ukazovať správnu úroveň.

 • Ak sa zapnutý fotoaparát určitú dobu nepoužíva, fotoaparát sa automaticky vypne. (Funkcia automatického vypnutia)

 • Ak sa stav nabitia batérie nezobrazuje, stlačte tlačidlo DISP (Display Contents) na otočnom ovládači. [Detaily]

Skladovanie batérie

 • Batériu nechajte pred odložením úplne vybiť a skladujte ju na chladnom a suchom mieste. Na zachovanie funkčnosti batérie ju počas skladovania minimálne raz ročne úplne nabite a potom úplne vybite vo fotoaparáte.

 • Ak chcete batériu úplne vybiť, ponechajte fotoaparát v režime prehrávania prezentácie, kým sa sám nevypne.

 • Pri prenášaní alebo skladovaní používajte plastové vrecko, ktoré zabráni kontaktu s kovovými predmetmi, aby nedošlo k znečisteniu konektorov, skratovaniu, atď.

Informácie o životnosti batérie

 • Životnosť batérie je obmedzená. Kapacita batérie sa časom a opakovaným používaním znižuje. Ak sa výrazne skráti dostupný čas energie batérie, pravdepodobne je čas vymeniť batériu za novú.

 • Životnosť batérie sa u každej batérie môže líšiť v závislosti od prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia.

Kompatibilná batéria

 • Batériu NP-BX1 (dodáva sa) možno použiť len s modelmi fotoaparátov Cyber-shot kompatibilnými s typom X.