Nabíjanie batérie

  • Dodaný sieťový adaptér je určený len pre tento fotoaparát. Nepripájajte ho k iným elektronickým zariadeniam. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche. Taktiež sa uistite, že používate originálny sieťový adaptér značky Sony.

  • Keď kontrolka napájania/nabíjania počas nabíjania rýchlo bliká, vyberte nabíjanú batériu a potom tú istú batériu znova bezpečne vložte do fotoaparátu. Keď kontrolka napájania/nabíjania znovu bliká, môže to znamenať chybu batérie alebo vloženie iného ako špecifikovaného typu batérie. Skontrolujte, či je batéria špecifikovaného typu. Ak je batéria špecifikovaného typu, vyberte ju, nahraďte ju novou alebo inou batériou a skontrolujte, či nabíjačka funguje správne. Ak nabíjačka funguje správne, mohla nastať chyba v batérii.

  • Ak kontrolka napájania/nabíjania bliká, aj keď je sieťový adaptér pripojený k fotoaparátu a sieťovej zásuvke, znamená to, že sa nabíjanie dočasne prerušilo a je v pohotovostnom režime. Nabíjanie sa preruší a automaticky prejde do pohotovostného režimu, keď je teplota mimo odporúčaného rozsahu prevádzkovej teploty. Keď sa teplota vráti späť do vhodného rozsahu, nabíjanie sa obnoví a kontrolka napájania/nabíjania sa opäť rozsvieti. Batériu odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10 °C až 30 °C.

  • Napájanie sa počas snímania alebo prehrávania nedodáva, ak je fotoaparát pripojený k sieťovej zásuvke prostredníctvom sieťového adaptéra. Ak chcete fotoaparát napájať počas snímania alebo prehrávania, použite sieťový adaptér AC-UD10 (predáva sa osobitne) alebo AC-UD11* (predáva sa osobitne).

* Sieťový adaptér AC-UD11 (predáva sa osobitne) nemusí byť v niektorých krajinách alebo oblastiach dostupný.