Informácie týkajúce sa čistenia

Čistenie objektívu a blesku

Odtlačky prstov, prach a podobne, zotrite z objektívu a blesku jemnou handričkou.

Čistenie blesku

Pred používaním vyčistite povrch blesku. Teplo vyžarujúce z blesku môže spôsobiť, že nečistoty na povrchu blesku začnú dymiť alebo horieť. Ak sú na blesku nečistoty alebo prach, vyčistite blesk jemnou handričkou.

Čistenie povrchu fotoaparátu

Povrch fotoaparátu čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou vo vode a potom prípadnú vlhkosť utrite suchou jemnou handričkou. Ochrana povrchovej úpravy a krytu pred poškodením:
  • Nevystavujte fotoaparát chemickým výrobkom, napríklad riedidlám, benzínu, liehu, jednorazovým handričkám, odpudzovačom hmyzu, opaľovacím krémom ani insekticídom.

  • Nedotýkajte sa fotoaparátu, keď máte na rukách ktorúkoľvek z vyššie uvedených chemikálií.

  • Nenechávajte fotoaparát príliš dlho v kontakte s gumovými produktmi ani s výrobkami z vinylu.